Fönster och miljö

För att välja fönster som är bäst för miljön är det viktigt att försöka tänka på hela fönstrets livslängd. Ett bättre fönster kräver mindre underhåll. Om det dessutom är energieffektivt kan man göra stora vinster med lägre energiräkningar. Med riktigt låg energiutstrålning från fönstren kan det också vara möjligt att dra ner på husets uppvärmningskapacitet vilket kan bli en stor vinstpost i den totala miljökalkylen för huset. Alla våra fönster uppfyller de hårdaste kraven på låg energiutstrålning och är handgjorda av bästa material för mycket lång livslängd. Läs mer under KVALITET. Fönster från Selja Snickeri är ett Bra Miljöval!