Välkommen till Selja Snickeri
i den lilla byn Selja strax norr
om Mora i Dalarna.

Här har tillverkats fönster
och dörrar sedan 1947.
Företaget grundades av
Karl, Jannes, Bror och Anders,
alla med gårdsnamnet Sticko.
Från början snickrade man
enbart för eget bruk, men
efterfrågan från grannar och
vänner ökade och man fick

till sist lov att sluta sina ordinarie arbeten för att hinna med
alla åtaganden i snickeriet. Kvalitétstänkandet hade redan då
högsta prioritet och prissättningen var modest, vilket gjorde
att de fyra fick allt mer order och anställde så småningom
fler medarbetare.

Selja Snickeri leds idag av sonsonen till Sticko Karl, Sören
Sticko, som tillsammans med hela den nuvarande personal-
styrkan, förvaltat arvet och lyckats behålla och förfina den
filosofi som företagets grundare anlade. Utvecklingen har
givetvis utvecklats på alla plan, men andan finns kvar;
snickerier av högsta kvalitet till rimliga priser.

Vill du se vilka som jobbar hos oss klicka här.